Generic Data Structures Library in C

Wanneer ik programmeer in C++ maak ik graag gebruik van de Standard Template Library. Voor embedded software systemen geldt echter vaak de verplichting/limitatie tot het programmeren in C in plaats van C++. Ik vroeg me daarom onlangs af of er ook een C-equivalent bestaat voor de C++ STL.

Een korte zoektocht naar vrij beschikbare implementaties van geavanceerde datatypen (zoals de lijst, vector en de queue) volgde. Ik had niet de verwachting dat er een dergelijke set geavanceerde datatypen (ADT’s) zou bestaan voor C in een template-achtige vorm, maar ik was wel verrast slechts één resultaat te vinden. Ik vond de Generic Data Structures Library van Nicolas Darnis. De bibliotheek bevat C implementaties van een hele reeks aan ADT´s, onder andere: (singly/doubly) linked list, tree, matrix, stack, heap, hash, queue, en nog enkele anderen.

Het GDSL project lijkt actief en bovendien is de uitgebreide API goed gedocumenteerd en voorzien van voorbeeld-code. Wat mij betreft een interessante ADT-bibliotheek om in een C (embedded) software project eens uit te proberen!
No Comments


You can leave the first : )Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This site uses cookies. By continuing to use this website you agree to their use.